head_banner

önümleri

KBA birleşdirilen pes çyg nokady gysylan howa guradyjy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model NOOK: KBW

• Ölçegi (L * W * H): 1400 * 600 * 2090mm

• Kepillik: 1 ýyl

• Göwrümi: 10.7m3 / Min

• Dikeldiş tertibi: atylylyksyz arassalamak

• Howa birikmesi: 25mm

• Spesifikasiýa: ISO

• Naprýa .eniýe: 110/220/380 / 440V

• Agramy: 300kg

• Iş basyşy: 0.6 ~ 1.0mpa

• Iş döwri: T = 4 ~ 20min

• Kompressor üçin amatly: 75HP

• Söwda belligi: Sihope

• Gelip çykyşy: Zhejiang

Önümiň beýany

Durnukly yzygiderli howa rozetkasynyň çyg nokady

1. Möhüm ýönekeýleşdirilen dizaýn, gysylan howanyň we desikkontakt aragatnaşygynyň wagtynyň 4,8 sekunt bolmagyny üpjün etmek, taýýar howa çyg nokadynyň talaplaryny kanagatlandyrmak;

2. Guradyjy effekti üpjün etmek üçin tebigy garramagyň öwezini dolmak bilen galan 30% galyndy guradyjy;

3. Uly diffuzor, howa gämisiniň desikant gatlagynyň birmeňzeş geçmegini üpjün ediň, kanal akymynyň hadysasyny ýok ediň.

Howanyň täzelenmegi 12% -den az

Ajaýyp maşyn barrel dizaýny, adsorbsion ýylylygyň 95% -ini tygşytlaň, regenerasiýa tapgyrynyň howanyň täzeleniş temperaturasyny ýokarlandyrmak üçin ulanylýan ýylylygy saklaň, enjamyň siňdiriş ukybyny ýokarlandyrýar, täzelenmegi düýpli edýär.

Awtomatiki wagt we awtomatik kommutasiýa bolup bilýän kebelek klapanyny we ygtybarly programma gözegçisini ulanmak, durnukly we ygtybarly işleýär, elektrik tor, basyş we elektrik meýdany bilen täsir edilmeýär.

Esasy däl, aňsat tolkun.

Iş ýörelgesi

Atylylyksyz dikeldiş adsorbsion görnüşi gysylan howa guradyjy, howadaky suw molekulalarynyň kapilýar hereketine görä, şol bir wagtyň özünde adsorbsiýany aýyrmak üçin galyndy ýylylygy desorp etmek üçin basyş ýeňilligine görä desikant materialyň özboluşly mikroporusyny ulanmakdyr. çyglylyk. Programma gözegçisiniň gözegçiligi astynda ekiz turba görnüşinden ýasalan howa guradyjy, iki turba öz gezeginde işleýär, biri turba çyglylygy siňdirýär, beýlekisi täzeden dikeldiş üçin adsorbsiýa, üznüksiz aýlaw.

Kompaniýanyň maglumatlary

Bizi saýlan bolsaňyz, iň ösen nurbat tehnologiýasy we dünýäniň iň gowy hyzmaty bolmaly.

“Yuanda” umumy senagatlar üçin ýokary hilli önümler we hyzmatlar bilen üpjün edýär, senagat önümçiligini öndürýär, arhitektura, magdançylyk, energiýa, ect, ýerli golçur kärhanalary tarapyndan bellenen distribýutorlardan we agentliklerden ybarat hyzmat ulgamymyz, uanuandanyň müşderileri üçin dünýäniň dürli künjeklerinden ajaýyp hyzmatlar berýär.

Eltip bermek

r

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň